جستجو

مدارک فنی پرسنل شرکتـــــ

مدارک فنی پرسنل شرکت آژند

NSE 4 Network Security Professional

NSE Certified

Data Center Virtualization Design

wmware 2020

Systems Engineer

Microsoft

VMware Certified Professional 6

wmware

مدیریت

مدیریت واحدهای خدماتی

موسسه علوم مدیریت آسیا

اصول تنظیم قراردادهای تجاری داخلی

مدیریت کیفیت و رضایت مشتری

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

تحقیقات بازاریابی

دوره آموزشی اقتصاد

مناقصات

استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات

مدیریت پروژه

بر اساس استاندارد PMBOK 2004

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

1

2

3

4

اسکرول به بالا