جستجو

VTL

کتابخانه نواری مجازی (VTL) یک راهکار ذخیره سازی می‌تواند کتابخانه نواری در حمایت نرم‌افزار باشد ولی داده‌ها توسط دیگر ابزار ذخیره خواهند شد که می تواند روی یک VTL باشد، یک VTL می‌تواند یک محل موقتی باشد قبل از آنکه داده‌ها به نوار واقعی ارسال شوند.

اسکرول به بالا