جستجو

VM

به هر سروری که به صورت مجازی ساخته شده ماشین مجازی یا VM گفته می شود.

اسکرول به بالا