جستجو

Topology

توپولوژی یا همبندی ” Topology ” به زبان ساده عبارت است از نحوه چیدمان و اتصال عناصر شبکه به یکدیگر. در واقع اولین گام برای نصب و راه اندازی شبکه ، تعیین توپولوژی مورد نیاز می باشد.

اسکرول به بالا