جستجو

Tier

به وسیله استاندارد های دیتا سنتر ها و بر اساس ویژگی ها و برتری که نسبت به یکدیگر دارند درجه بندی و سطح بندی میشوند . به هر یک از این سطوح یک Tier می گویند.

اسکرول به بالا