جستجو

Throughput

توان عملیاتی یا Throughput به معنای تعداد عملیاتی است که در یک واحد زمان انجام می‌ شود که در مبحث شبکه های کامپیوتری عملیات را داده‌ ی ارسالی در یک نتورک در نظر می‌گیرند.

اسکرول به بالا