جستجو

RTO

زمان بازیابی به معنی مدت زمان مورد نیاز جهت ریکاوری سیستم پس از بروز حادثه می باشد. در واقع به نوعی به Downtime مورد نیاز در صورت بروز حادثه اشاره می نماید. به طور مثال شما به ۲ ساعت زمان نیاز دارید تا در صورتی که اطلاعات از دست رفت، بازیابی و سیستم را به حالت نرمال برگردانید.

اسکرول به بالا