جستجو

RPO

نقطه بازیابی تعریف کننده حداکثر داده هایی است که سازمان، پذیرش از دست دادن آنها را دارد، به عنوان مثال اگر شما از سرور و یا ذخیره ساز خود بصورت روزانه و در ساعت ۲۳:۰۰ یک بکاپ تهیه نمایید، آنگاه RPO در این حال در بدترین وضعیت برابر ۲۴ ساعت است.

اسکرول به بالا