جستجو

Replicate

اصطلاح Data Replication به معنی ایجاد کپی ها یا Replica ها از یک استوریج روی استوریج دیگری است تا در صورت بروز خرابی و حادثه، کپی از اطلاعات موجود باشد.

اسکرول به بالا