جستجو

Redundancy

معنی redundancy به فارسی افزونگی می باشد و در واقع تکثیر component ها و یا امکانات حیاتی یک سیستم به قصد افزایش کارایی سیستم را بر عهده دارد و معمولا فرم یک بکاپ یا fail safe را بازی می کند.

اسکرول به بالا