جستجو

Protocol

پروتکل مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل ها است که به ماشین مبدا و مقصد اجازه برقراری ارتباط ، انتقال اطلاعات و خاتمه ارتباط ، بر روی بستر شبکه را می دهد.

اسکرول به بالا