جستجو

Parity

در علم کامپیوتر Parity یا بیت افزونه یا بیت توازن تکنیکی است برای بررسی اینکه اطلاعات و داده ها در طول جابجایی از مکانی در حافظه بین کامپیوترها، دچار تغییر و خطا شده است یا نه.

اسکرول به بالا