جستجو

KMIP

مدیریت کلید خارجی برای داده های ذخیره سازی می باشد که در صورت سرقت آرایه، محافظت بیشتری را ارائه می دهند. در صورتیکه دیتا کلید خارجی برای ارائه رمزگذاری مربوطه (KEK) وجود نداشته باشد، نمی توان به داده ها در آرایه دسترسی داشت.

اسکرول به بالا