جستجو

Hotplug

Hot Plug یک قابلیت است که امکان اتصال یک کامپوننت به سیستم کامپیوتری در حال اجرا و روشن را بدون وقفه امکان پذیر می کند.

اسکرول به بالا