جستجو

HA

عبارت High Availability یا به اختصار HA به معنای تلاش سرویس دهنده ها برای دسترسی مستمر به خدمات و سرویسها و همچنین بیشترین زمان UpTime برای آنها می باشد.

اسکرول به بالا