جستجو

FLR

حفظ سطح فایل شما را قادر می سازد تا از تغییرات یا حذف قفل شده برای یک دوره نگهداری مشخص جلوگیری کنید. محافظت از یک سیستم فایل با استفاده از FLR شما را قادر می سازد مجموعه ای دائمی و غیرقابل تغییر از فایل ها و دایرکتوری ها ایجاد کنید.

اسکرول به بالا