جستجو

Flash

حافظه غیرفرار ذخیره‌سازی رایانه‌ای است که می‌توان آن را به صورت الکتریکی پاک و دوباره برنامه‌ریزی کرد. این فناوری عمدتاً در رسانه‌های جداشدنی مانند یواس‌بی فلش درایو، کارت‌های حافظه و درایو حالت جامد استفاده می‌شود و برای ذخیره‌سازی عمومی و انتقال داده‌ها بین رایانه‌ها و دیگر محصولات دیجیتال به کار می‌رود.

اسکرول به بالا