جستجو

File Level Storage

سیستم Storage Level File رایجترین سیستم ذخیره سازی در هارد درایوها، سیستمهای NAS و … است. در این ذخیره سازی، دیسک ذخیره سازی با پروتکلهای خاصی مانند NFS ،CIFS/SMB و … پیکربندی میشود و فایلها به صورت Bulk In ،در آن ذخیره شده و به آن دسترسی وجود دارد.

اسکرول به بالا