جستجو

D@RE

D@RE رمزگذاری مبتنی بر سخت افزار، آرایه، پشتیبانی را ارائه می دهد و همچنین Data Reduction فشرده سازی درون خطی و Deduplication را فراهم می کند. داده ها قبل از ارسال از طریق سخت افزار رمزگذاری و مجدد از طریق سخت افزار منتقل می شوند. بنابراین، داده ها قبل از اینکه توسط فرآیند D@RE رمزگذاری شوند، فشرده و حذف خواهند شد.

اسکرول به بالا