جستجو

DRE

یک رویکرد مبتنی بر نرم افزار برای حالت Redundancy ( افزونگی ) است که نسبت به RAID کارآمدتر می باشد، این رویکرد می تواند حالت RAID 6 و RAID 5 را با انعطاف پذیری برتر و با هزینه کمتر برآورده کند، DRE فضاهای کوچکتر درایو را به طور همزمان به چندین درایو در دستگاه بازسازی می کند، این ویژگی با دستیابی باعث عملکرد پرسرعت تری خواهد شد.

اسکرول به بالا