جستجو

DAS

(DAS(ِDirect Attached Storage همان طور که از نامش مشخص است، ذخیره سازی است که به طور مستقیم به دیوایس شما متصل شده است. DAS ذخیره سازی رایانه ای است که به یک کامپیوتر وصل شده است و در سایر کامپیوترها قابل دسترسی نیست.

اسکرول به بالا