جستجو

Cloning

کلون گیری از ماشین مجازی ایجاد یک ماشین ثانویه با مشخصاتی همانند ماشین اولیه است. تمام تنظیمات ماشین مجازی کپی گرفته شده اعم از سخت افزار، برنامه‌های نصب شده و سایر موارد همانند ماشین مجازی اصلی است.

اسکرول به بالا